TRỤ ĐÈN CỐ ĐỊNH

Phạm vi sử dụng:

Sản phẩm trụ đèn thích hợp cho chiếu sáng công viên, vòng xoay, quảng trường, khu đô thị, khu vui chơi giải trí…