Dịch vụ

– Tư vấn thiết kế hệ thống điện chiếu sáng,điện công nghiệp.

– Tư vấn thiết kế xây dựng tổng hợp.

– Thi công lắp đặt các công trình điện chiếu sáng.

– Nhà thầu M & E các công trình điện công nghiệp.

– Nhận bảo trì hệ thống điện cho các nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn.

– Xây dựng các công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, giao thông, thủy lợi.

– Đầu tư kinh doanh bất động sản, khu dân cư và cao ốc văn phòng